Ditt köp, deras framtid

Med varje köp du gör av en Bahini-produkt blir du automatiskt en filantrop som stödjer oss i vårt uppdrag att utrota trafficking och hjälpa överlevande att leva ett självständigt liv. Vi donerar all vår vinst till utbildningsstipendier med hopp om att bryta den onda cirkeln av ojämlikhet mellan könen och ge unga flickor ett liv i frihet. Stipendierna sträcker sig från förskola till högre utbildning, tillämpas individuellt och omfattar allt som behövs som; avgifter, böcker, pappersmaterial, uniform och extra undervisning för utvalda studenter.

Påverkan

Ju fler produkter vi säljer, desto fler tjejer kan vi skicka till skolan. Våra årliga utgifter för att hålla Bahini igång är stabila och uppdelade på fyra olika områden som kan ses i diagrammet nedan. När våra utgifter täcks ökar vinstmarginalen exponentiellt för varje produkt vi säljer. Och när vi skänker 100 % av vår vinst ökar också antalet tjejer som kommer att gå i skolan tack vare ditt köp exponentiellt.

Vi skulle inte vara något utan ditt stöd. Tack vare er har vi sedan lanseringen i slutet av 2018 kunnat ge stipendier till unga överlevande och till flickor i riskzonen.