Stipendier

Vi donerar 100 % av vår vinst till utbildningsstipendier för unga överlevande och flickor i riskzonen. Eftersom människohandlare ofta riktar sig mot fattiga, outbildade flickor genom att föra berättelser om rikedomar och möjligheter till utsatta landsbygdssamhällen hoppas vi att de genom att stödja unga flickor med kunskap kan forma sin egen framtid och är mindre benägna att hamna i händerna på människohandlare. Stipendierna sträcker sig från förskola till högre utbildning, tillämpas individuellt och omfattar allt som behövs som; avgifter, böcker, pappersmaterial, uniform och extra undervisning för utvalda studenter.

Läs mer

Fair Trade

Att rädda kvinnor från människohandel är ofta inte tillräckligt, bristen på möjligheter i kombination med den sociala stigmatisering och diskriminering som överlevande möter gör det svårt för dem att återintegrera sig i samhället. Utan några medel att försörja sig riskerar de att hamna i händerna på människohandlare igen.

Det är därför vi noggrant har valt ut våra Fair Trade-certifierade partners för att säkerställa att vi delar samma vision om att ge marginaliserade och missgynnade kvinnor möjlighet att bli självständiga.

Rättvis handel är inte bara en filosofi för oss, det är en verklighet som vi försöker bygga tillsammans.

När du väljer att köpa en produkt från Bahini blir du en förändringsaktör samtidigt som du stödjer en mer rättvis vision om handel, vilket skapar en positiv inverkan på livet för de motståndskraftiga kvinnorna som tillverkar våra produkter.

Läs mer

Hållbarhet

Vi strävar efter att minimera vårt ekologiska fotavtryck i varje steg i vår produktionsprocess. Från materialval till fraktlösningar säkerställer vi att varje beslut vi fattar styrs av principer om hållbarhet.

Alla våra produkter är tillverkade av 100 % naturliga, miljövänliga material där vi minskar avfallet genom att inte använda några plast- eller icke-återvinningsbara förpackningar. Vidare är vi engagerade i djurens välfärd, och har valt att enbart arbeta med växtbaserade veganska material och ingredienser, varför Bahini också är PeTA -certifierad.

Vi är stolta över att kunna erbjuda kvalitetsprodukter som kombinerar hållbarhet med en social påverkan utan att kompromissa med vårt engagemang för miljön.

Läs mer