Empati utan handling är bara observation

Bahini [lillasyster på nepalesiska] är ett svenskt varumärke med mål att hjälpa kvinnor och flickor runt om i världen till ett självständigt liv i frihet.