UN Special Rapporteur is pushing the Nepalese Government to eliminate gender-based violence

FN:s särskilda rapportör pressar den nepalesiska regeringen att eliminera könsbaserat våld

Bahini vill applådera FN:s särskilda rapportör för våld mot kvinnor, Dubravka Šimonović, för att ha undersökt och drivit på för rättvisa för att säkerställa eliminering av könsbaserat våld och skadliga metoder mot kvinnor i Nepal. Låt oss hoppas att vi kan se en förändring som kommer ut ur detta.

 
"Jag är allvarligt oroad över antalet fall relaterade till sexuellt våld mot kvinnor och flickor, till exempel i fallet med Nirmala Panta, som har hänskjutits till polis eller domstol för upprättelse, har resulterat i straffrihet för förövarna. . " - Šimonović
Följ utvecklingen och läs hela artikeln på Spotlight Nepal .